vague หมายถึง หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ vague แปลว่า หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว หมายถึง หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่ เคลือบคลุม สลัว vague อ่านว่า (เฝก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vague (เฝก)

หน่อยๆ ไม่รู้ว่าอะไรแน่

เคลือบคลุม

สลัว