usury หมายถึง ดอกเบื้ยขูดเลือด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ usury แปลว่า ดอกเบื้ยขูดเลือด หมายถึง ดอกเบื้ยขูดเลือด usury อ่านว่า (ยู-ฉุริ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
usury (ยู-ฉุริ)

ดอกเบื้ยขูดเลือด