usurp หมายถึง แย่งชิง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 84 ครั้ง)

คำศัพท์ usurp แปลว่า แย่งชิง หมายถึง แย่งชิง usurp อ่านว่า (ยูเซิพ-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
usurp (ยูเซิพ-)

แย่งชิง