usher หมายถึง หนักงานเฝ้าประตู นำเข้ามาซึ่ง (ความยุ่งยาก)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ usher แปลว่า หนักงานเฝ้าประตู นำเข้ามาซึ่ง (ความยุ่งยาก) หมายถึง หนักงานเฝ้าประตู นำเข้ามาซึ่ง (ความยุ่งยาก) usher อ่านว่า (อัฌ-เออะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
usher (อัฌ-เออะ)

หนักงานเฝ้าประตู นำเข้ามาซึ่ง (ความยุ่งยาก)