useful หมายถึง เป็นประโยชน์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ useful แปลว่า เป็นประโยชน์ หมายถึง เป็นประโยชน์ useful อ่านว่า (ยูซ-ฟุล)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
useful (ยูซ-ฟุล)

เป็นประโยชน์