uric หมายถึง ของปัสสาวะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ uric แปลว่า ของปัสสาวะ หมายถึง ของปัสสาวะ uric อ่านว่า (ยู-ริค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
uric (ยู-ริค)

ของปัสสาวะ