urge หมายถึง สนับสนุน แหย่

(ถูกค้นหาทั้งหมด 131 ครั้ง)

คำศัพท์ urge แปลว่า สนับสนุน แหย่ หมายถึง สนับสนุน แหย่ urge อ่านว่า (เอิจ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
urge (เอิจ)

สนับสนุน แหย่