urea หมายถึง สาร ยุรี-อะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ urea แปลว่า สาร ยุรี-อะ หมายถึง สาร ยุรี-อะ urea อ่านว่า (ยุรี-อะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
urea (ยุรี-อะ)

สาร ยุรี-อะ