urban หมายถึง ในเมือง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1148 ครั้ง)

คำศัพท์ urban แปลว่า ในเมือง หมายถึง ในเมือง urban อ่านว่า (เออ-แบ็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
urban (เออ-แบ็น)

ในเมือง