upset หมายถึง สิ่งที่ผิดคาด ทำให้เสีย ทำให้รำคาญ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ upset แปลว่า สิ่งที่ผิดคาด ทำให้เสีย ทำให้รำคาญ หมายถึง สิ่งที่ผิดคาด ทำให้เสีย ทำให้รำคาญ upset อ่านว่า (อัพเซท-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
upset (อัพเซท-)

สิ่งที่ผิดคาด ทำให้เสีย

ทำให้รำคาญ