upkeep หมายถึง ค่าบำรุงรักษา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 108 ครั้ง)

คำศัพท์ upkeep แปลว่า ค่าบำรุงรักษา หมายถึง ค่าบำรุงรักษา upkeep อ่านว่า (อัพ-คีพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
upkeep (อัพ-คีพ)

ค่าบำรุงรักษา