upas หมายถึง ยางน่อง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ upas แปลว่า ยางน่อง หมายถึง ยางน่อง upas อ่านว่า (ยู-พัช)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
upas (ยู-พัช)

ยางน่อง