unwary หมายถึง ไม่ระวัง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 87 ครั้ง)

คำศัพท์ unwary แปลว่า ไม่ระวัง หมายถึง ไม่ระวัง unwary อ่านว่า (อันแว-ริ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unwary (อันแว-ริ)

ไม่ระวัง