unit หมายถึง การแบ่งแยกที่ต่ำที่สุด หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 178 ครั้ง)

คำศัพท์ unit แปลว่า การแบ่งแยกที่ต่ำที่สุด หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า หมายถึง การแบ่งแยกที่ต่ำที่สุด หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า unit อ่านว่า (ยูนิท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unit (ยูนิท)

การแบ่งแยกที่ต่ำที่สุด หน่วยวัดกระแสไฟฟ้า