unison หมายถึง การเข้าเสียงกัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 107 ครั้ง)

คำศัพท์ unison แปลว่า การเข้าเสียงกัน หมายถึง การเข้าเสียงกัน unison อ่านว่า (ยู-นิซัน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unison (ยู-นิซัน)

การเข้าเสียงกัน