undo หมายถึง เปลื้อง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ undo แปลว่า เปลื้อง หมายถึง เปลื้อง undo อ่านว่า (อัน-ดู-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
undo (อัน-ดู-)

เปลื้อง