unbar หมายถึง เปิด

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ unbar แปลว่า เปิด หมายถึง เปิด unbar อ่านว่า (อันบา-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
unbar (อันบา-)

เปิด