un หมายถึง สหประชาชาติ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 141 ครั้ง)

คำศัพท์ un แปลว่า สหประชาชาติ หมายถึง สหประชาชาติ un อ่านว่า

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
UN

สหประชาชาติ