umbrae หมายถึง ส่วนที่มืดที่สุดในดวงอาทิตย์ (หรือดวงจันทร์) เวลาคราส เงา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 76 ครั้ง)

คำศัพท์ umbrae แปลว่า ส่วนที่มืดที่สุดในดวงอาทิตย์ (หรือดวงจันทร์) เวลาคราส เงา หมายถึง ส่วนที่มืดที่สุดในดวงอาทิตย์ (หรือดวงจันทร์) เวลาคราส เงา umbrae อ่านว่า (อัม-บรี)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
umbrae (อัม-บรี)

ส่วนที่มืดที่สุดในดวงอาทิตย์ (หรือดวงจันทร์) เวลาคราส เงา