umbra หมายถึง ส่วนที่มืดที่สุดในดวงอาทิตย์ (หรือดวงจันทร์) เวลาคราส เงา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 86 ครั้ง)

คำศัพท์ umbra แปลว่า ส่วนที่มืดที่สุดในดวงอาทิตย์ (หรือดวงจันทร์) เวลาคราส เงา หมายถึง ส่วนที่มืดที่สุดในดวงอาทิตย์ (หรือดวงจันทร์) เวลาคราส เงา umbra อ่านว่า (อัม-บระ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
umbra (อัม-บระ)

ส่วนที่มืดที่สุดในดวงอาทิตย์ (หรือดวงจันทร์) เวลาคราส เงา