ulcer หมายถึง ฝี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ ulcer แปลว่า ฝี หมายถึง ฝี ulcer อ่านว่า (อัล-เซอะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ulcer (อัล-เซอะ)

ฝี