ukase หมายถึง กฤษฎีกา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ ukase แปลว่า กฤษฎีกา หมายถึง กฤษฎีกา ukase อ่านว่า (ยุเคซ-)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ukase (ยุเคซ-)

กฤษฎีกา