uhlan หมายถึง ทหารม้าถือหอก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ uhlan แปลว่า ทหารม้าถือหอก หมายถึง ทหารม้าถือหอก uhlan อ่านว่า (อู-ลัน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
uhlan (อู-ลัน)

ทหารม้าถือหอก