type หมายถึง ชนิด คน เครื่องหมาย ตัวพิมพ์

(ถูกค้นหาทั้งหมด 155 ครั้ง)

คำศัพท์ type แปลว่า ชนิด คน เครื่องหมาย ตัวพิมพ์ หมายถึง ชนิด คน เครื่องหมาย ตัวพิมพ์ type อ่านว่า (ไทพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
type (ไทพ)

ชนิด คน

เครื่องหมาย

ตัวพิมพ์