tyne หมายถึง ขวาก เดือย หนามเตย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 482 ครั้ง)

คำศัพท์ tyne แปลว่า ขวาก เดือย หนามเตย หมายถึง ขวาก เดือย หนามเตย tyne อ่านว่า (ไทน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tyne (ไทน)

ขวาก เดือย

หนามเตย