tut หมายถึง เย้ยหยัน ถุย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ tut แปลว่า เย้ยหยัน ถุย หมายถึง เย้ยหยัน ถุย tut อ่านว่า (ทัท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tut (ทัท)

เย้ยหยัน ถุย