tug หมายถึง ดึง เรือโยง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ tug แปลว่า ดึง เรือโยง หมายถึง ดึง เรือโยง tug อ่านว่า (ทัก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tug (ทัก)

ดึง เรือโยง