tuft หมายถึง หนวดใต้คาง ตรึง (ที่นอน) ปุย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 74 ครั้ง)

คำศัพท์ tuft แปลว่า หนวดใต้คาง ตรึง (ที่นอน) ปุย หมายถึง หนวดใต้คาง ตรึง (ที่นอน) ปุย tuft อ่านว่า (ทัฟท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tuft (ทัฟท)

หนวดใต้คาง ตรึง (ที่นอน)

ปุย