tub หมายถึง ถังไม้ เรือที่แล่นช้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 103 ครั้ง)

คำศัพท์ tub แปลว่า ถังไม้ เรือที่แล่นช้า หมายถึง ถังไม้ เรือที่แล่นช้า tub อ่านว่า (ทับ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tub (ทับ)

ถังไม้ เรือที่แล่นช้า