trim หมายถึง เล็ม สภาพเรียบร้อย เลาะ สวด ทำให้ตรง ประดับ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 109 ครั้ง)

คำศัพท์ trim แปลว่า เล็ม สภาพเรียบร้อย เลาะ สวด ทำให้ตรง ประดับ หมายถึง เล็ม สภาพเรียบร้อย เลาะ สวด ทำให้ตรง ประดับ trim อ่านว่า (ทริม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
trim (ทริม)

เล็ม สภาพเรียบร้อย

เลาะ

สวด

ทำให้ตรง

ประดับ