trek หมายถึง การเดินทาง (วัว) ลากเกวียน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 148 ครั้ง)

คำศัพท์ trek แปลว่า การเดินทาง (วัว) ลากเกวียน หมายถึง การเดินทาง (วัว) ลากเกวียน trek อ่านว่า (ทเร็ค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
trek (ทเร็ค)

การเดินทาง (วัว) ลากเกวียน