tow หมายถึง พ่วง เศษเชือก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ tow แปลว่า พ่วง เศษเชือก หมายถึง พ่วง เศษเชือก tow อ่านว่า (โท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tow (โท)

พ่วง เศษเชือก