tout หมายถึง คนรับจ้างชักชวนคนเดินถนนให้มาซื้อของ อาจารย์ทำนายม้า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ tout แปลว่า คนรับจ้างชักชวนคนเดินถนนให้มาซื้อของ อาจารย์ทำนายม้า หมายถึง คนรับจ้างชักชวนคนเดินถนนให้มาซื้อของ อาจารย์ทำนายม้า tout อ่านว่า (เทาท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tout (เทาท)

คนรับจ้างชักชวนคนเดินถนนให้มาซื้อของ อาจารย์ทำนายม้า