toot หมายถึง เสียงตู๊ดของแตร

(ถูกค้นหาทั้งหมด 89 ครั้ง)

คำศัพท์ toot แปลว่า เสียงตู๊ดของแตร หมายถึง เสียงตู๊ดของแตร toot อ่านว่า (ทูท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
toot (ทูท)

เสียงตู๊ดของแตร