too หมายถึง เหมือนกัน เหลือเกิน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 162 ครั้ง)

คำศัพท์ too แปลว่า เหมือนกัน เหลือเกิน หมายถึง เหมือนกัน เหลือเกิน too อ่านว่า (ทู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
too (ทู)

เหมือนกัน เหลือเกิน