toga หมายถึง เสื้อคลุม

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ toga แปลว่า เสื้อคลุม หมายถึง เสื้อคลุม toga อ่านว่า (โท-กะ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
toga (โท-กะ)

เสื้อคลุม