tog หมายถึง แต่งตัว

(ถูกค้นหาทั้งหมด 88 ครั้ง)

คำศัพท์ tog แปลว่า แต่งตัว หมายถึง แต่งตัว tog อ่านว่า (ท็อก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tog (ท็อก)

แต่งตัว