to หมายถึง ส่วน) จะ ไปสู่ (เอา) เป็น (ภรรยา พ่อตา) จวน ฟื้น ตรงกับ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 207 ครั้ง)

คำศัพท์ to แปลว่า ส่วน) จะ ไปสู่ (เอา) เป็น (ภรรยา พ่อตา) จวน ฟื้น ตรงกับ หมายถึง ส่วน) จะ ไปสู่ (เอา) เป็น (ภรรยา พ่อตา) จวน ฟื้น ตรงกับ to อ่านว่า (ทู)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
to (ทู)

ส่วน) จะ

ไปสู่

(เอา) เป็น (ภรรยา

พ่อตา)

จวน

ฟื้น

ตรงกับ