tint หมายถึง สีพื้นบนกระดาษ สีอ่อน แต้มสี

(ถูกค้นหาทั้งหมด 104 ครั้ง)

คำศัพท์ tint แปลว่า สีพื้นบนกระดาษ สีอ่อน แต้มสี หมายถึง สีพื้นบนกระดาษ สีอ่อน แต้มสี tint อ่านว่า (ทินท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tint (ทินท)

สีพื้นบนกระดาษ สีอ่อน

แต้มสี