tilt หมายถึง กระดก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 102 ครั้ง)

คำศัพท์ tilt แปลว่า กระดก หมายถึง กระดก tilt อ่านว่า (ทิลท)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tilt (ทิลท)

กระดก