tike หมายถึง คนเลว สุนัข

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ tike แปลว่า คนเลว สุนัข หมายถึง คนเลว สุนัข tike อ่านว่า (ไทค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tike (ไทค)

คนเลว สุนัข