thug หมายถึง ผู้ร้าย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 83 ครั้ง)

คำศัพท์ thug แปลว่า ผู้ร้าย หมายถึง ผู้ร้าย thug อ่านว่า (ธัก)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
thug (ธัก)

ผู้ร้าย