their หมายถึง ของพวกเขา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 991 ครั้ง)

คำศัพท์ their แปลว่า ของพวกเขา หมายถึง ของพวกเขา their อ่านว่า (แฑ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
their (แฑ)

ของพวกเขา