tea หมายถึง ต้นชา น้ำชา

(ถูกค้นหาทั้งหมด 123 ครั้ง)

คำศัพท์ tea แปลว่า ต้นชา น้ำชา หมายถึง ต้นชา น้ำชา tea อ่านว่า (ที)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tea (ที)

ต้นชา น้ำชา