tar หมายถึง เอาน้ำมันดินทาหน้า ราดยาง (ถนน) พลทหารเรือ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 96 ครั้ง)

คำศัพท์ tar แปลว่า เอาน้ำมันดินทาหน้า ราดยาง (ถนน) พลทหารเรือ หมายถึง เอาน้ำมันดินทาหน้า ราดยาง (ถนน) พลทหารเรือ tar อ่านว่า (ทา)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tar (ทา)

เอาน้ำมันดินทาหน้า ราดยาง (ถนน)

พลทหารเรือ