tap หมายถึง เคาะ เจาะ (ถังต้นยาง) แบ่ง(น้ำ) (เบียร์) ชนิดไขจากถัง ก๊อก

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1454 ครั้ง)

คำศัพท์ tap แปลว่า เคาะ เจาะ (ถังต้นยาง) แบ่ง(น้ำ) (เบียร์) ชนิดไขจากถัง ก๊อก หมายถึง เคาะ เจาะ (ถังต้นยาง) แบ่ง(น้ำ) (เบียร์) ชนิดไขจากถัง ก๊อก tap อ่านว่า (แท็พ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tap (แท็พ)

เคาะ เจาะ (ถัง

ต้นยาง)

แบ่ง(น้ำ)

(เบียร์) ชนิดไขจากถัง

ก๊อก