tan หมายถึง เส้นสัมผัส สีเกรียม เปลือกไม้จำพวกฝาง

(ถูกค้นหาทั้งหมด 114 ครั้ง)

คำศัพท์ tan แปลว่า เส้นสัมผัส สีเกรียม เปลือกไม้จำพวกฝาง หมายถึง เส้นสัมผัส สีเกรียม เปลือกไม้จำพวกฝาง tan อ่านว่า (แท็น)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
tan (แท็น)

เส้นสัมผัส สีเกรียม

เปลือกไม้จำพวกฝาง