swim หมายถึง ให้ว่ายน้ำ ลอยคว้าง (ศีรษะ) วิงเวียน อาบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 237 ครั้ง)

คำศัพท์ swim แปลว่า ให้ว่ายน้ำ ลอยคว้าง (ศีรษะ) วิงเวียน อาบ หมายถึง ให้ว่ายน้ำ ลอยคว้าง (ศีรษะ) วิงเวียน อาบ swim อ่านว่า (ซวิม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
swim (ซวิม)

ให้ว่ายน้ำ ลอยคว้าง

(ศีรษะ) วิงเวียน

อาบ