swam หมายถึง ให้ว่ายน้ำ ลอยคว้าง (ศีรษะ) วิงเวียน อาบ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 92 ครั้ง)

คำศัพท์ swam แปลว่า ให้ว่ายน้ำ ลอยคว้าง (ศีรษะ) วิงเวียน อาบ หมายถึง ให้ว่ายน้ำ ลอยคว้าง (ศีรษะ) วิงเวียน อาบ swam อ่านว่า (ซแว็ม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
swam (ซแว็ม)

ให้ว่ายน้ำ ลอยคว้าง

(ศีรษะ) วิงเวียน

อาบ