sup หมายถึง รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย

(ถูกค้นหาทั้งหมด 155 ครั้ง)

คำศัพท์ sup แปลว่า รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย หมายถึง รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย sup อ่านว่า (ซัพ)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
sup (ซัพ)

รับประทานอาหารมื้อสุดท้าย